• Example label Subtext

Spesialist i endodonti og protetikk

Spesialist i endodonti og protetikk Karl Martin Loga

Spesialist i endodonti og protetikk Karl Martin Loga, som til vanlig jobber i egen praksis i Farsund, har siden mai 2014 jobbet hos oss hver torsdag, sammen med sin sekretær Bente Sakariassen. Han mottar henvisning i alt innen endodonti og apisektomier, bittfunksjon, krone-, bro- og implantatprotetikk, samt proteser.